آسیاب دیسکی ارتعاشی RS 200

  • نوع ماده ورودی: نیمه سخت، سخت، شکننده، فیبری
  • اندازه نمونه ورودی*: < 15 میلی متر
  • اندازه نمونه خروجی*: < 20 میکرو متر
مشخصات فنی تماس با اوشن